Løgum IF Badminton

Forside

GENERALFORSAMLING

afholdes onsdag den 12. august 2020
kl. 19.00 i Klosterhallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen, vil der være tilmelding for motionsspillere, til den nye sæson.Tildeling af tider sker efter en prioriteret lodtrækning blandt de fremmødte.

Badmintonafdelingen